Ukraina północna 2011 czyli
"люди не живуть там, тільки вовки"
(z ukr. "tam ludzie nie żyją, tylko wilki")

Pozostali uczestnicy: Jakub Gdula

Statystyka

Mapa

Dziennik

Zdjęcia