Statystyka

Dzień nr Data Kilometry [km] Czas [g,m] Prędkość śr. [km/h] Prędkość maksymalna [km/h]
1 13 września 125,10 6 g 28 m 19,33 41,30
2 14 września 127,36 7 g 0 m 18,18 46,62
3 15 września 139,60 7 g 10 m 19,43 32,16
4 16 września 123,05 6 g 28 m 18,99 37,37
5 17 września 90,04 4 g 39 m 19,32 47,77
Suma/Średnia 605,15 31 g 48 m 19,03 -

Ilość dni: 5, w tym bez jazdy 0.

Przejechane km: 605,15                      Łączny czas "w siodle": 31 g 48 m

Najkrótszy przebieg dzienny: 90,04 km   Najdłuższy przebieg dzienny: 139,60 km
Średnio: 121,03 km

Najkrótszy czas jazdy: 4 g 39 m             Najdłuższy czas jazdy: 7 g 10 m 
Średnio: 6 g 21 m

Najwolniejszy dzień: 18,18 km/h            Najszybszy dzień: 19,43 km/h
Średnio: 19,03 km/h

Prędkość maksymalna: 47,77 km/h

Awarie:
Wojtek - brak!