Polska 5 dni, a miało być Zakarpacie...

Pozostali uczestnicy: brak, wyprawa samotna

Statystyka - zapraszam

Mapa - zapraszam

Dziennik - zapraszam

Zdjęcia -zapraszam